Kinderopvang Walcheren

Aanpassing RI&E tool

Over de opdracht

Voor Kinderopvang Walcheren (KOW) hebben we de eerder opgezette RIE Module volledig vernieuwd. Eerder zetten  wij in de vorm van een responsive website een tool op voor de risico-inventarisatie van de kinderen én de medewerkers. Hierdoor is de module op elk apparaat te gebruiken en hoeft er slechts één platform te onderhouden worden

Flexibele opzet
De RIE module is opgebouwd uit meerdere niveaus:

  • een inloggedeelte voor locaties zijn,
  • en een inloggedeelte voor het hoofdkantoor waar de RIE beheerder ook de inhoud (vragen, protocollen, huisregels en werkafspraken, etc.) beheerd

We gaan in dit systeem uit van zelf te beheren aandachtspunten per onderdeel (bv entree of slaapruimte), waarvan wordt aangegeven of deze wordt afgedekt door een protocol, vooraf te bepalen risicoschalen en toe te passen actiepunten. Ook de huisregels en de werkafspraken zijn beheerbaar voor het hoofdkantoor.

De aandachtspunten vormen de basis voor de in te vullen RIE, waarbij elke locatie met een eigen inlog de locatieafhankelijke RIE kan invullen. De locaties worden in het systeem aangemaakt, waarbij per locatie aangegeven kan worden welke onderdelen bevraagd moeten worden, zodat er geen overbodige vragen (bv vragen over een buitenverblijf als die er niet is) ingevuld hoeven te worden. De locatie kan de RIE invullen (de RIE kan ook tussentijds opgeslagen worden). 

Gebruiksvriendelijke interface
Bij het invullen van de vragenlijst wordt een zo gebruiksvriendelijke methode van invullen gebruikt, waarbij de mogelijkheden van antwoorden beperkt worden tot de mogelijke antwoorden. In de nieuwe opzet wordt gekeken wat het hoofkantoor als urgentie en als beheermaatregel heeft aangegeven. Als een locatie af wil wijken van deze standaard beheermaatregel, dan is dit vanzelfsprekend mogelijk, maar zal dit wel een bespreekpunt zijn bij de actielijst.  

Door de flexibele opzet wordt de kans op foutieve antwoorden weggenomen en daardoor de bruikbaarheid van de RIE module ook sterk verbeterd. Na het volledig doorlopen van alle vragen, wordt automatisch een actiepuntenlijst gegenereerd waar de betreffende locatie mee aan de slag kan. De manager van de locatie is de eindverantwoordelijke voor het oplossen van deze punten. Via het zelfde systeem kan de actiepuntenlijst getoond worden en kunnen aan de actiepunten een gewenste streefdatum van oplossen opgegeven worden, maar kunnen de acties ook afgevinkt worden, waarbij wordt vastgelegd wanneer dit is afgevinkt en zal worden opgegeven door wie. 

Nieuw is dat er ook losse actiepunten (dus los van een eerder ingevulde vraag) aangemaakt kunnen worden. 

Historisch inzicht
Alle ingevulde RIE's per locatie worden historisch opgeslagen, net als de actiepuntenlijst van een RIE, zodat deze ook op een later tijdstip (bv bij een controle door de GGD) opgevraagd en getoond kunnen worden. Via de inlog van het hoofdkantoor kunnen alle ingevulde RIE's van alle locaties getoond worden, zodat deze ook gecontroleerd kunnen worden. 

 

 


Overige afbeeldingen

Terug Neem vandaag nog contact op!

Andere projecten van deze klant

Kinderopvang Walcheren

RI&E tool

Voor Kinderopvang Walcheren (KOW) hebben we een digitale risico-inventarisatie tool opgezet waarmee eenvoudig de medewerkers- en kinder RI&E uitgevoerd kan worden.

Lees verder