Privacy en leveringsvoorwaarden

Privacy

FrisBEE BV, gevestigd aan Badhuisstraat 145, 4382 AL VLIssingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Persoonsgegevens die wij verwerken
FrisBEE BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.  

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

FrisBEE BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
FrisBEE BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden
FrisBEE BV deelt jouw persoonsgegevens niet met derden. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@frisbee.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
FrisBEE BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@frisbee.nl 

Nederland ICT Voorwaarden

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van FrisBEE BV voor 24 juni 2020 zijn de Nederland ICT Voorwaarden 2014 van toepassing. Deze voorwaarden kunt u hier downloaden en kunnen u ook toegestuurd worden.

NLDigital Voorwaarden (geldig vanaf 25 juni 2020)

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van FrisBEE BV vanaf 25 juni 2020 zijn de NLDigital Voorwaarden 2020 (de opvolger van de Nederlandse ICT Voorwaarden 2014) van toepassing. Deze voorwaarden kunt u hier downloaden en kunnen u ook toegestuurd worden. 

 

Update: 25 mei 2020