Kinderopvang Walcheren

RI&E tool

Over de opdracht

Voor Kinderopvang Walcheren (KOW) hebben we een RIE Module gemaakt voor de risico-inventarisatie van de kinderen in de vorm van een responsive website. Hierdoor is de module op elk apparaat te gebruiken en hoeft er slechts één platform te onderhouden worden De RIE module is opgebouwd uit meerdere niveaus:

  • een inloggedeelte voor locaties zijn,
  • en een inloggedeelte voor het hoofdkantoor waar de RIE beheerder ook de inhoud (vragen, protocollen, huisregels en werkafspraken, etc.) beheerd

Flexibele opzet
We gaan in dit systeem uit van zelf te beheren aandachtspunten per onderdeel (bv entree of slaapruimte), waarvan wordt aangegeven of deze wordt afgedekt door een protocol, vooraf te bepalen risicoschalen en toe te passen actiepunten. Ook de huisregels en de werkafspraken zullen beheerbaar gemaakt worden.

De aandachtspunten vormen de basis voor de in te vullen RIE, waarbij elke locatie met een eigen inlog de locatieafhankelijke RIE kan invullen. De locaties worden in het systeem aangemaakt, waarbij per locatie aangegeven kan worden welke onderdelen bevraagd moeten worden, zodat er geen overbodige vragen (bv vragen over een buitenverblijf als die er niet is) ingevuld hoeven te worden. De locatie kan de RIE invullen (de RIE kan ook tussentijds opgeslagen worden. 

Gebruiksvriendelijke interface
Bij het invullen van de vragenlijst wordt een zo gebruikersvriendelijke methode van invullen gebruikt, waarbij de mogelijkheden van antwoorden beperkt worden tot de mogelijke antwoorden. Hiermee wordt de kans op foutieve antwoorden weggenomen en daardoor de bruikbaarheid van de RIE module ook sterk verbeterd. Na het volledig doorlopen van alle vragen, wordt automatisch een actiepuntenlijst gegenereerd waar de betreffende locatie mee aan de slag kan. De manager van de locatie is de eindverantwoordelijke voor het oplossen van deze punten. Via het zelfde systeem kan de actiepuntenlijst getoond worden en kunnen aan de actiepunten een gewenste streefdatum van oplossen opgegeven worden, maar kunnen de acties ook afgevinkt worden, waarbij wordt vastgelegd wanneer dit is afgevinkt en zal worden opgegeven door wie. 

Historisch inzicht
Alle ingevulde RIE's per locatie worden historisch opgeslagen, net als de actiepuntenlijst van een RIE, zodat deze ook op een later tijdstip (bv bij een controle door de GGD) opgevraagd en getoond kunnen worden. Via de inlog van het hoofdkantoor kunnen alle ingevulde RIE's van alle locaties getoond worden, zodat deze ook gecontroleerd zouden kunnen worden. 

 

 


Overige afbeeldingen

Terug Neem vandaag nog contact op!

Andere projecten van deze klant

Kinderopvang Walcheren

Aanpassing RI&E tool

Door gewijzigde inzichten bij Kinderopvang Walcheren (KOW) hebben we de digitale risico-inventarisatie tool volledig opnieuw opgezet.

Lees verder