Instroomscanner

Instroomscanner is de tool voor werkgevers

Over de opdracht

Door het invoeren van een aantal basisgegevens van de (toekomstige) medewerker vindt de achterliggende database de regelingen waar een beroep op gedaan kan worden. Dat kan op basis van bijvoorbeeld leeftijd, arbeidsongeschiktheid, scholing of woonplaats. De ingevoerde gegevens hebben betrekking op de achtergrond en het toekomstige contract van de medewerker.

Database
De database wordt permanent up-to-date gehouden en omvat alle relevante subsidies en regelingen. Naast gemeentelijke, provinciale, landelijke en Europese subsidies bevat de database regelingen van Opleidingsfondsen en branches. De koppeling van unieke persoonsgegevens aan een complete en actuele database levert een betrouwbare beoordeling en een optimaal resultaat op maat. 

Horizontaal scrollen
FrisBEE heeft in deze eerste stap een professionele grafische website opgezet, waarbij we in een aantal beperkte stappen uitleggen wat de Instroomscanner is, wat de Instroomscanner doet en voor wie de Instroomscanner is. In deze eerste fase is gekozen voor een statische website met een mooie horizontale parallax scrolling. 


Overige afbeeldingen

Terug Kom kennismaken met FrisBEE