Berekening beslagvrije voet

Welk deel van het inkomen blijft vrij van beslag? Bereken de beslagvrije voet bij beslaglegging met onderstaande rekenmodule. Na het voltooien van de berekening kunt u ervoor kiezen het resultaat per e-mail te verzenden of de gegevens te verwijderen.

Kies uw woonvorm
Maandelijkse netto inkomsten partner ?
Maandelijkse netto inkomsten (incl. vakantiegelden per maand)
waar beslag op is gelegd
Dossiernummer ?
Andere maandelijkse netto inkomsten (incl. vakantiegelden per maand)
waar geen beslag op is gelegd ?
Aantal kostendelers ?
Uitgesteld tot nadere berichtgeving
(Leeftijds)categorie schuldenaar
(Leeftijds)categorie partner

Berekening kindgebonden budget

kind(eren) 0 tot 12 jaar Maandelijkse toegekende bijdragen kindgebonden budget ?
kind(eren) 12 tot 16 jaar
kind(eren) 16 tot 18 jaar

Berekening woonkosten

Woonkosten (maandelijkse huur- en /of hypotheeklasten)
Gezinssamenstelling ?
Servicekosten
Aanpassing aan woning als gevolg van handicap
Alle meerderjarige gezinsleden zijn jonger dan 23 en hebben geen handicap
Huurtoeslag die maandelijks wordt ontvangen

Zorgkosten

Maandelijkse premie ziektekostenverzekering
Zorgtoeslag die maandelijks wordt ontvangen
Normpremie € 93,00

Hoogte verblijfkosten bij verblijf in een inrichtingDient de beslagvrije voet te worden gehalveerd? ?