Over FrisBEE   >   werkwijzeOnze werkwijze

Geen enkele opdracht is hetzelfde voor ons, iedere keer wordt bekeken wat de beste oplossing is voor het probleem dat een klant heeft. In een oriënterend gesprek zal de klant een aantal elementaire vragen moeten beantwoorden om zo het (mogelijke) probleem op tafel te krijgen. Op basis van deze antwoorden zal een advies gegeven worden over de mogelijke insteek en de diverse mogelijkheden die FrisBEE hierbij kan bieden.

Vanzelfsprekend houdt het advies hier niet op, gedurende de opdracht zal er voortdurend objectief gekeken worden welke stappen een aanvullende waarde kunnen vormen en welke elementen noodzakelijk zijn voor een goed eindproduct.

We zullen elke klant van eerlijk advies voorzien, waarbij we een kritische kijk op de zaken niet schuwen!Kostenraming

Op basis van het orienterende gesprek, zal een uitgebreide en vooral specifieke kostenraming gemaakt worden. Hierin wordt het probleem van de klant én de oplossing die FrisBEE kan bieden geformuleerd in begrijpelijk Nederlands.

In de kostenraming verwerken we altijd de basisoplossing zoals we die bedacht hebben en (indien nodig) de eventuele aanvullingen die meerwaarde kunnen hebben voor de klant. De kostenraming is altijd FIXED PRICE, dus de klant weet bij een opdrachtbevestiging altijd precies waar hij/zij aan toe is.

In de kostenraming wordt altijd een tijdsindicatie opgenomen van start en realisatie en/of een specifieke planning.Grafische vormgeving

De eerste stap in veel van de diensten van FrisBEE is een grafische opzet van het beoogde eindresultaat. Op basis van de input van het oriënterend gesprek, de bestaande huisstijl van de klant en de jarenlange ervaring van onze vormgever wordt een passend voorstel gedaan.

Natuurlijk kan de klant op basis van dit concept op- en aanmerkingen plaatsen, die we in een definitief concept zullen verwerken.Op basis van dit definitieve concept zal het eindproduct gebouwd gaan worden, dus het is belangrijk dat de klant volledig achter het definitieve concept staat en hier akkoord voor geeft.Ontwikkeltraject

Na de goedkeuring van het grafische concept starten onze ontwikkelaars met het daadwerkelijk bouwen aan het eindproduct. Of dit nu een website, backoffice omgeving of een iPhone of iPad App is.

Gedurende het ontwikkeltraject zullen er (afhankelijk van de ontwikkeltijd) evaluaties van tussenproducten plaatsvinden om te zorgen dat de klant en onze ontwikkelaars nog steeds op dezelfde lijn zitten.

Zodra het ontwikkeltraject is afgerond, volgt een afsluitende presentatie van het eindproduct. Afhankelijk van het opgeleverde eindroduct, zal dan direct een uitgebreide uitleg gegeven worden zodat de klant direct met het eindproduct aan de slag kan.Nazorg

Voor FrisBEE houdt het niet op na de oplevering van een eindproduct. We houden regelmatig contact met de klant om te kijken of alles naar wens gaat of er nog vragen zijn.

Als een klant vragen en/of opmerkingen heeft, dan kan deze altijd terecht bij een van onze servicegerichte medewerkers.